భారతదేశపు అతి పెద్ద ఫుడ్‌ ట్రక్‌...‘‘కిచెన్‌ ఆన్‌ 16వీల్స్‌’’

హైదరాబాద్, 07, 2018: మొబైల్‌ ఫుడ్‌ వ్యాపారంలో సంచలనానికి శ్రీకారం చుట్టిన భ

Read More

ఆరోగ్యానికి చిరునామా.. 'అహోబిలం మిల్లెట్ కేవ్'

 ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్‌తోనే రాగోలు ఎక్కువైపోతున్నాయని... తృణ ధాన్యాలు, చిర

Read More

పెరుగు అన్నం...మీకు తెలియని ఓ చిత్రమైన నిజం

అవును ! పెరుగు అన్నం మస్తుగా తింటే ఏమొస్తుంది? ..కంటి నిండా నిద్ర వస్తుంది..

Read More

'రాజుగారి తోట' లో..విందుకెళ్దామా?

ఈ రోజున హోటల్ లేదా రెస్టారెంట్  బిజినెస్ కు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెక్

Read More